Тархи яах гэж сэтгэл бүтээсэн бэ?

Маэно Такаши

I. Сэтгэл - Мэдэгдсэн болоод мэдэгдээгүй зүйлс
 1. Сэтгэлийн 5 функц
 2. Ухамсрын 3 оньсого
 3. <би> - [би] - {би}  гурвын холбоо
 4. Тархины далд ухамсрыг хариуцах "бяцхан хүмүүс"
 5. "Би амьд байна!" гэх биет мэдрэмж (квалиа)
II. [би] бол идэвхигүй - Шинэ онол
 1. Биеийн аль хүртлэх минийх вэ?
 2. Тархи=[би] биш гэв үү?!?
 3. Нүдээрээ харах бус, тархиа хардаг [би]
 4. [би] бус бяцхан хүмүүс сэтгэдэг
 5. Сэтгэлийн хөөрлүүд ч бас бяцхан хүмүүсийн даажигнал?!?
 6. "Хүсэл зориг" ч бас эзэн биегүй гэж үү?!
 7. Хуруу хөдөлж эхэлсний дараа, хөдөлгөх шийдвэр гаргах [би]
 8. Хүн юуны төлөө төөрөгдөнө вэ?
 9. Сэтгэлийн нар төвт үзэл - Дэлхий наранд захирагдаж, [би] {би}-д захирагдана
 10. Урсгалын доор суух [би]
III. Сэтгэлийн оньсогыг тайлахуй - Ухамсрын 3 оньсгыг тайлбарлахуй
 1. [би] сэтгэлийг холбодоггүй
 2. [би] юуны төлөө оршино вэ?
 3. Өөрийгөө хувилбал <би> юу болох вэ?
 4. Хувийн шинж болон бүтээлч шинжийг сэтгэлийн аль хэсэг хариуцдаг вэ?
 5. Сэтгэлийн биет мэдрэмж юуны төлөө оршдог вэ?
 6. Сэтгэлийн биет мэдрэмж хэрхэн илэрхийлэгдэнэ вэ?
IV. Сэтгэлийн өнгөрсөн ба ирээдүй - Шавжнаас робот хүртэл
 1. Амьдтад сэтгэл бий юу?
 2. Шавжны өнцгөөс харахад
 3. Зүүд, нойр, ер бусдын үзэгдлийн утга учир
 4. Дорнын ертөнцийг үзэх үзэл ба идэвхигүй [би]
 5. Үүрдийн амьдрал боломжтой юу?
 6. Сэтгэл бүхий робот бүтээх боломжтой
 7. Хүн ч, амьтан ч, робот ч эрх тэгш нийгэм
V. Хавсрага - Бяцхан хүмүүсийн механизм
 1. Компьютер тархи 2 ижилхэн үү?
 2. Нейрон сүлжээ нь бүхнийг чадагч компьютер мөн үү?
 3. Фийдбак ба фийдфорвард
 4. Фийдфорвард моделийн суралцах арга
 5. Шулуун моделын дагуух тархины төсөөлөл болон сэтгэлгээ
Төгсгөл - <би> үхэхгүй

No comments:

Post a Comment