2013/02/04

Epigenetic өөрчлөлт

Monozygotic ихрүүд болох Matt ба Gred.
Ив ижил гентэй хэрнээ яагаад ч юм тэд хоёр туйл шиг эрс тэс амьдралтай.
(Нэг эхэс дотор хуваагдаж ихэрлэхийг Monozygotic, хоёр тусдаа эхэс зэрэг тогтож ихэрлэхийг dizygotic гэдэг)