Нойр хулжаам сансар огторгуй


  1. Хүн яагаад сансар огторгуйг бодно вэ?
  2. Бурханы бүтээсэн сансар огторгуй
  3. Рациональ огторгуйн үзэл
  4. "Газар төвтэй ертөнц"-өөс "Тэнгэр төвтэй ертөнц" рүү
  5. Уудам галактик огторгуйн ертөнц тийш
  6. Big bang сансрын онол гарч ирсэн нь
  7. Шинэ оньсого, шинэлэг огторгуйн модел


1 comment: