2018/08/29

Шударга ёсны лекц 9-2: Хамгийн сайн лимбэ хэнд очих ёстой вэ?

Өмнөх - Би яагаад тэнцсэнгүй гэж?

Сандел:
Өмнөх лекцээр элсэлтийн журамд арьс өнгийг шалгуурын нэг фактор болгон оруулдаг цөөнхийг дэмжих хөтөлбөрийн зөв буруугийн талаарх үндэслэлийг ярилцаад дууссан.
Хэлэлцүүлгийн явцад цөөнхийг дэмжих хөтөлбөрийг дэмжсэн 3 янзын үндэслэл урган гарч ирсэн.

2018/08/22

Шударга ёсны лекц 9-1: Би яагаад тэнцсэнгүй гэж?

Өмнөх - Миний цалинг юу шийдэх вэ?

Сандел:
Өмнөх лекцээр ялгаатай 2 төрлийн аргумент болох “ёс суртахууны үнэ цэнэ” ба “хүлээлтэнд хандах зүй ёсны эрх” хоёрын дундуур татсан Ролзын ангиллын талаар ярилцсан.
Ролз хуваарилалтын шударга ёсыг ёс суртахууны үнэ цэнийн асуудал гэж харах, эсвэл тухайн хүний ариун ёсонд тохируулан урамшуулах ёстой зүйл гэж тунгаахыг буруу гэж онолдсон. Энэ удаад ёс суртахууны үнэ цэнийн асуудлыг хуваарилалтын шударга ёстой хэрхэн холбогдож болох талаар судлах болно.

2018/08/13

Шударга ёсны лекц 8-2: Миний цалинг юу шийдэх вэ?

Өмнөх - Ялагчид тохоогдох зүйл

Сандел:
Өмнөх лекцийн төгсгөлд, та бүхний төрсөн дарааллын талаар судалгаа явуулж үзсэн. Түүний үр дүнд, энэ танхимд сууж байгаа хүмүүсийн хэдэн хувь нь өөрийгөө айлын том нь гэж гараа өргөсөн билээ?

75-80% хавьцаа байсан. Хуваарилалтын шударга ёсны талаар тунгаах үед, яагаад энэ чухал вэ?

2018/08/01

Их хөлгөний буддизм (9р хэсэг)

Өмнөх - Их хөлгөний буддизм (8р хэсэг)

Японы нэрт буддизм судлаач Сасаки Шизука профессорын ганцаарчилсан лекцээс.


Зүгээр л “Намо Амитабаяа”-г амандаа уншаад бай