2018/04/26

Их хөлгөний буддизм (5р хэсэг)

Өмнөх - Их хөлгөний буддизм (4р хэсэг)

Японы нэрт буддизм судлаач Сасаки Шизука профессорын ганцаарчилсан лекцээс.

  • Ертөнцийг бүрдүүлэгч элементүүд ч хүртэл оршин байдаггүй

2018/04/18

Их хөлгөний буддизм (4р хэсэг)

Өмнөх - Их хөлгөний буддизм (3р хэсэг)

Японы нэрт буддизм судлаач Сасаки Шизука профессорын ганцаарчилсан лекцээс.
  
2.  Хоосон чанарын үзэл дэлгэрсэн нь – Билиг барамидын судар

2018/04/04

Их хөлгөний буддизм (3р хэсэг)

Өмнөх - Их хөлгөний буддизм (2р хэсэг)

Японы нэрт буддизм судлаач Сасаки Шизука профессорын ганцаарчилсан лекцээс.

  • Учрах боломжгүй буддатай учрах арга сүвэгчилсэн нь