2015/01/28

Философийн түүх (13-р хэсэг)

өмнөх - Аристотель (МЭӨ 300-д он)
  • Эллинизмийн соёл (МЭӨ 300-д он)


Энэ ертөнц ингэхэд яг юу юм бол?
Байгаль дэлхий хэрхэн яаж оршин тогтноно вэ?
Энэ ертөнцөд абсолют үнэ цэнэ гэж байна уу?
Анхны философич гэгдэх Фалесаас хойш хүн төрөлхитөн тасралтгүй түүний хариултыг хайн эрэлхийлсээр, нэг мэдэхнээ түүнээс хойш 300 жил өнгөрчээ...

2015/01/16

Философийн түүх (12-р хэсэг)

өмнөх - Платон (МЭӨ 400-д он)

  • Аристотель (МЭӨ 300-д он)

Шашин философи хоёрт шийдвэрлэх нэг ялгаа бий. Тэр бол
Шашин бол “Итгэл” дээр тогтдог.
Философи бол “Эргэлзэл” дээр тогтдог.