2014/04/28

Залагч долгионы тайлбар

Энэ хүртэл Квант механикийн онолын тайлбар (Копенгагений тайлбар) болгож
- Нэг ширхэг бөөм нь, ажиглалт хийгээгүй байхад долгиолсон долгион төлөвт байж, А нүх В нүх 2ыг нэгэн зэрэг нэвтрэн өнгөрдөг
гэх, бидний ердийн мэдрэмжээс харахад байж боломгүй хэвийн бус зүйл ярьж ирсэн. 

2014/04/26

Ирээдүй ямар байх вэ?

Уг асуултын хариултыг би эртнээс мэддэг байсан тул дуртайяа хариулав.

2014/04/08

Стандарт


Стандарт бол хүний үйл ажиллагаа, аливаа бүтээгдэхүүний чанар, өнгө үзэмж, хэмжээ болон сорьж турших, хэмжих, шалгах арга зэргийг улсын хэмжээгээр нэгэн мөр болгож, албан ёсоор хуульчлан тогтоосон баримт бичиг юм. Энэ баримт бичгийг боловсруулах, батлах үйл ажиллагааг стандартчилал гэнэ.